STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Organizacja Pożytku Publicznego
 

 

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
DZIECI I MŁODZIEŻY

Zielona Góra

NIP: 929 16 38 188
Konto: BZ WBK II O. w Zielonej Górze
85 1090 1636 0000 0000 6202 9460

e-mail: wopzgora@2com.pl

 

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA RZECZ NASZEGO STOWARZYSZENIA